Thủ tướng Hun Sen tại biên giới Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Đây là nơi mà 40 năm trước ông đã đặt chân đến bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. 

Bình luận