Thông báo kết quả điều tra thầy giáo dâm ô hàng chục nữ sinh

Thông báo kết quả điều tra thầy giáo dâm ô hàng chục nữ sinh

Họp báo thông báo kết quả điều tra thầy giáo dâm ô hàng chục học sinh nữ trường tiểu học Tiên Sơn 2, Việt Yên, Bắc Giang

Bình luận