Thời sự VTV1 19h ngày 6/2/2017: Năm APEC Việt Nam 2017 - Thách thức và cơ hội

Thời sự VTV1 19h ngày 6/2/2017: Năm APEC Việt Nam 2017 - Thách thức và cơ hội

Thời sự VTV1 19h ngày 6/2/2017: Năm APEC Việt Nam 2017 - Thách thức và cơ hội 

Bình luận