Thời sự VTV1 19h ngày 31/1/2017 - Bộ trưởng Giáo dục chia sẻ diện mạo công dân mới

Thời sự VTV1 19h ngày 31/1/2017 - Bộ trưởng Giáo dục chia sẻ diện mạo công dân mới

Thời sự VTV1 19h ngày 31/1/2017 - Bộ trưởng Giáo dục chia sẻ diện mạo công dân mới 

Bình luận