Thời sự VTV1 12h ngày 2/2/2017 - Mỹ chính thức có ngoại trưởng mới "thân" Nga

Thời sự VTV1 12h ngày 2/2/2017 - Mỹ chính thức có ngoại trưởng mới "thân" Nga

Thời sự VTV1 12h ngày 2/2/2017 - Mỹ chính thức có ngoại trưởng mới "thân" Nga 

Bình luận