Thời sự VTV1 12h ngày 1/2/2017 - Hào khí Tây Sơn tại lễ hội Gò Đống Đa và Bình Định

Thời sự VTV1 12h ngày 1/2/2017 - Hào khí Tây Sơn tại lễ hội Gò Đống Đa và Bình Định 

Bình luận