Thời sự VTV1 12h hôm nay ngày 26/1/2017 - Xử lý cán bộ liên quan vụ Formosa

Thời sự VTV1 12h hôm nay ngày 26/1/2017 - Xử lý cán bộ liên quan vụ Formosa

Thời sự VTV1 12h hôm nay ngày 26/1/2017 - Xử lý cán bộ liên quan vụ Formosa 

Bình luận