Thời sự VTV - Những thí sinh đáp ứng được các điều kiện...

 

Những thí sinh đáp ứng được các điều kiện sau sẽ được tuyển thẳng vào các trường Công an Nhân dân.

   

Bình luận