Thời sự Quốc phòng ngày 29/12/2016: Đặc công bảo vệ an toàn các sự kiện lớn

Thời sự Quốc phòng ngày 29/12/2016: Đặc công bảo vệ an toàn các sự kiện lớn

Nội dung chính Chương trình Thời sự Quốc phòng Việt Nam ngày 29/12/2016:
Đặc công tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước
Binh đoàn trực thăng Việt Nam bảo đảm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu
Quân đội Việt Nam Campuchia giao lưu "Thắm tình biên cương"

Bình luận