Thời sự Quốc phòng 2/2/2017: Luyện kỹ năng cho Phi công Không quân Việt Nam

Thời sự Quốc phòng 2/2/2017: Luyện kỹ năng cho Phi công Không quân Việt Nam

Nội dung chính Chương trình Thời sự Quốc phòng Việt Nam ngày 2/2/2017:

- Huấn luyện kỹ năng cho Phi công Không quân Việt Nam

- Tưng bừng khai hội Bái Đính và Chùa Hương.

- Các đơn vị ra quân tổ chức Tết trồng cây.

- Phát triển Đảng viên là người dân tộc thiểu số.

- Ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ Tết.

Thời sự Quốc phòng Việt Nam, Thời sự , Quốc phòng Việt Nam, Thời sự Quốc phòng

Bình luận