Thời sự - Giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công

Hiện thực hóa chủ trương Chính phủ về thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI và Tổ chức phi Chính phủ WECREATE đã tổ chức ngày hội khởi nghiêp dành cho những phụ nữ muốn khởi tạo doanh nghiệp.

Bình luận