Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng trả lời PV về nội dung dự thảo luật An ninh mạng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng trả lời PV về nội dung dự thảo luật An ninh mạng

Đại diện cơ quan thẩm tra dự thảo Luật An ninh mạng thừa nhận "ảnh hưởng của Luật là có nhưng xét lợi ích toàn cục thì cần thiết".

 

Bình luận