Thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ai phải chịu trách nhiệm?

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ai phải chịu trách nhiệm?

Theo Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Xuyền (đoàn Thái Bình), những thiệt hại rất lớn do đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở nhiều địa phương, một phần do công tác dự báo, cảnh báo của chúng ta làm chưa tốt. Hiện Luật Khí tượng Thủy văn đã có những quy định rất rõ ràng, nếu dự báo sai, gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan dự báo phải chịu trách nhiệm, nhưng đến nay chưa thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm này. Tuy nhiên, GS-TS Phan Văn Tân (Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, ĐH Quốc gia HN) cho rằng, không nên đổ lỗi cho nhau mỗi khi có sự cố nào đó xảy ra. “Việc phát bản tin dự báo thời tiết phải tuân theo các thuật ngữ, thời hạn, tần suất phát, nội dung phát,… theo quy định của pháp luật. Nếu phát không đúng theo quy định thì cơ quan khí tượng phải chịu trách nhiệm.Tuy nhiên, việc hiểu nội dung các bản tin đó lại thuộc về người sử dụng thông tin. Đây quả là vấn đề khó, đặc biệt đối với những người dân “chân lấm tay bùn”.

Bình luận