Thế giới suýt chứng kiến thảm họa hàng không khủng khiếp nhất lịch sử

Thế giới suýt chứng kiến thảm họa hàng không khủng khiếp nhất lịch sử

Máy bay của Air Canada suýt gây ra thảm họa lớn nhất trong lịch sử hàng không khi suýt hạ cánh trúng 4 phi cơ khác trên đường băng.

Bình luận