Thả 19 người, không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm 3

Thả 19 người, không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm 3

Ông Nguyễn Đức Chung vào bên trong nhà văn hóa xã

Bình luận