Thả 19 người, không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm 2

Thả 19 người, không truy cứu trách nhiệm hình sự dân Đồng Tâm 2

Người dân vỗ tay khi ông Nguyễn Đức Chung tiến về nhà văn hóa xã. Sau khi ông Chung vào trong, hàng trăm người tập trung chờ bên ngoài

Bình luận