Tăng lương tối thiểu: Lợi ích phải từ hai phía

Tăng lương tối thiểu: Lợi ích phải từ hai phía

Kể từ 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng, tùy theo địa bàn, sẽ tăng lên các mức từ 2.760.000 đồng đến 3.980.000 đồng mỗi tháng. Thời điểm này cũng đồng thời thực hiện lộ trình đóng BHXH trên tổng thu nhập của người lao động. Những quy định mới này đang tạo ra nhiều áp lực, tăng chi phí đầu vào lên các doanh nghiệp.

Bình luận