Tấn công Bộ trưởng giáo dục chỉ là mục tiêu, hướng đến chính trị mới là mục đích

Tấn công Bộ trưởng giáo dục chỉ là mục tiêu, hướng đến chính trị mới là mục đích

Việc tấn công lãnh đạo ngành Giáo dục Việt Nam, thời kỳ nào GS Nguyễn Tiến Dũng cũng không bỏ qua, từ ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Phạm Vũ Luận, đến GS Ngô Bảo Châu người được giải thưởng toán học Field danh giá và bây giờ là bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Bình luận