Tài xế tung “tuyệt chiêu”, BOT Cai Lậy lại xả trạm

Tài xế tung “tuyệt chiêu”, BOT Cai Lậy lại xả trạm

Tài xế dùng 25.100 đồng để mua vé 25.000 đồng tại BOT Cai Lậy.

Bình luận