Tài xế Grab chỉ trích khách lên xe không chào

Tài xế Grab chỉ trích khách lên xe không chào

Đoạn đấu khẩu giữa tài xế GrabCar và nữ hành khách lan truyền trên mạng ngày 14/6, tài xế Grab yêu cầu hành khách “lên xe mày chào tao, tao sẽ chào lại mày ngay…”.

Bình luận