Tại sao ông Trump muốn hủy thỏa thuận hạt nhân Iran?

Tại sao ông Trump muốn hủy thỏa thuận hạt nhân Iran?

Vào tháng 7-2015, Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức) đã ký vào một thỏa thuận có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Nó chấm dứt 12 năm bế tắc về chương trình hạt nhân của Iran. “Kế hoạch hành động chung toàn diện” về cơ bản buộc Iran phải minh bạch và giảm việc làm giàu uranium - công đoạn quan trọng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Tehran có thể được tháo gỡ cấm vận.

Thank anh!

Bình luận