Tại sao học tốt môn Thể dục lại không được coi là học sinh giỏi?

Tại sao học tốt môn Thể dục lại không được coi là học sinh giỏi?

Từ cấp một đến cấp ba, chúng ta luôn nâng niu, ưu ái những học sinh giỏi các môn học chính. Không hiểu từ bao giờ ta lại chia ra "môn chính" và "môn phụ", tại sao học thể dục lại không quan trọng bằng học toán? Tại sao học giỏi toán lại được coi là thông minh còn học giỏi địa lý, lịch sử thì lại là "bình thường"? Nói một cách khác, ta đánh giá độ "giỏi" của học sinh dựa trên chỉ số IQ (mà thậm chí chỉ giới hạn ở những môn chính). Và dù sau này có trưởng thành đến đâu ta cũng vô thức sử dụng tiêu chuẩn này như một cơ sở để đánh giá sự thành công của người đó trong tương lai.

Bình luận