Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn trách nhiệm người đứng đầu

Nguyên tắc cổ phần hóa phải tuân thủ đúng quý trình pháp luật, minh bạch để đảm bảo quyền lợi nhà nước, chống thất thoát, tiêu cực. Do đó, phải xác định quyết tâm, trách nhiệm người đứng đầu. Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại hội nghị “Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước năm 2017” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 14/2 tại Hà Nội

Bình luận