Sức mạnh xe tăng T-90S của Việt Nam

Sức mạnh xe tăng T-90S của Việt Nam

Về tổng thể, T-90S là dòng tăng được trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, hệ thống bảo vệ có khả năng chống được hầu hết các loại vũ khí chống tăng hiện đại và có tính cơ động cao và đã được thử thách trên một số chiến trường.

 

Bình luận