Sự thật đằng sau những câu chuyện “nhân sự” bên lề Hội nghị Trung ương 7?

Sự thật đằng sau những câu chuyện “nhân sự” bên lề Hội nghị Trung ương 7?

Diễn ra vào lúc cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái của Đảng ở giai đoạn quyết liệt nhất, Hội nghị Trung ương 7 lần này với việc sẽ đưa ra các quyết định nhân sự quan trọng có tác động lớn đến Đại hội XIII của Đảng được đông đảo dư luận quan tâm theo dõi. Cũng chính vậy mà trước và trong những ngày Hội nghị Trung ương 7 diễn ra, trên nhiều trang mạng, blog và facebook… xuất hiện hàng loạt tin tức võ đoán, thất thiệt về vấn đề “nhân sự chiến lược” của Đảng.

Bình luận