Startup Việt Nam xuất khẩu phần mềm sang thị trường Nhật Bản | VTV24

Xuất khẩu phần mềm, một lĩnh vực mà nhiều người nghĩ chỉ có thể ở các nước phát triển hoặc có thế mạnh về công nghệ thông tin. Tuy nhiên ngay tại Việt Nam, có một Startup đã và đang xuất khẩu phần mềm và khẳng định vị thế của mình ở một thị trường rất khó tính, Nhật Bản.

Bình luận