Sinh nhật Thủ tướng: Kiến tạo và Khởi nghiệp

Sinh nhật Thủ tướng: Kiến tạo và Khởi nghiệp

Thời gian qua, Thủ tướng và nội các của mình đã làm được nhiều điều đáng được ghi nhận cho nền kinh tế nước nhà. Sự bừng nở của doanh nghiệp mới và làn sóng khởi nghiệp dấy lên rộng khắp chính là “tấm phiếu bầu” của cộng đồng doanh nghiệp cho Chính phủ. Một thế hệ mới của doanh nghiệp Việt Nam đang rõ hình hài…

Bình luận