Sẽ có quy định xử phạt hành vi phản cảm trong lễ hội

Sẽ có quy định xử phạt hành vi phản cảm trong lễ hội.

Bình luận