Robot phẫu thuật sẽ được triển khai ở Việt Nam

Robot phẫu thuật sẽ được triển khai ở Việt Nam

Một trong những hệ thống thiết bị hỗ trợ phẫu thuật hiện đại nhất trên Thế Giới đã được triển khai ở Việt Nam...

Bình luận