Robot Nga bất ngờ cứu bé gái dù không được lập trình

Robot Nga bất ngờ cứu bé gái dù không được lập trình

Khi chiếc giá sắt chuẩn bị đổ sụp thì cánh tay robot đã bất ngờ cứu giúp bé gái khỏi bị thương nặng.

Bình luận