Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tiến triển nhanh chóng

Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tiến triển nhanh chóng

Năm 2016, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2015. Ngược lại, Hoa Kỳ xếp thứ 8 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Bình luận