Quân đội Mỹ công nhận chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông

Quân đội Mỹ công nhận chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông

“Đây có thể là một bước tiến mới khi Mỹ nhấn mạnh chủ quyền quốc gia. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Mỹ tuyên bố rằng Mỹ sẽ đụng vào chủ quyền quốc gia của một nước nào cụ thể hay chủ quyền cụ thể nào ở Biển Đông cả, nhưng lần này Mỹ đã công bố điều này một cách chính thức toàn phương diện.”

Bình luận