Phương pháp xử trí hóc dị vật ở trẻ nhỏ!

Phương pháp xử trí hóc dị vật ở trẻ nhỏ!

Phương pháp đơn giản, hiệu quả xử trí trẻ bị hóc dị vật. Các bố các mẹ lưu ý để xử trí trong trường hợp cần thiết nhé! Chi tiết cách xử trí dị vật đường thở trẻ em theo hướng dẫn của Bộ y tế: http://moh.gov.vn/pctainan/pages/tintuc.aspx?CateID=3&ItemID=1517

Bình luận