Phát hiện vật nghi đầu người trong thùng rác

Phát hiện vật nghi đầu người trong thùng rác

Thấy chiếc ba lô có nhiều điểm nghi vấn, nhân viên thu gom rác kéo khóa mở ra xem thì phát hiện bên trong chứa một dị vật nghi là đầu người, của nam, có một vết chém trên mặt và được để trong bọc ni lông.

 

Bình luận