Phá tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy lớn nhất nước

Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) vừa phá một chuyên án ma túy mà theo đánh giá của Ban giám đốc là đường dây tổ chức, sản xuất, mua bán thuốc lắc lớn nhất cả nước từ trước đến nay...

Bình luận