Ông Võ Văn Thưởng nói về vụ việc ở huyện Mỹ Đức

Ông Võ Văn Thưởng nói về vụ việc ở huyện Mỹ Đức

Ông Võ Văn Thưởng - trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - nói như vậy trong cuộc tiếp xúc cử tri tại TP Biên Hòa, Đồng Nai khi đề cập đến việc giải quyết bức xúc của dân và vụ Đồng Tâm.

Bình luận