Ông Nguyễn Đức Chung: Chỉ đích danh bãi xe của lãnh đạo nếu không dẹp được vi phạm

Tại hội nghị về vấn đề trật tự đô thị sáng 4/3, Chủ tịch UNBD Hà Nội thẳng thắn đề cập những tiêu cực còn tồn tại trong ngành công an, cán bộ quận, huyện.

Bình luận