Ông Đoàn Ngọc Hải tăng xông khi xem được video quay lén cấp dưới của mình ăn tiền bảo kê vỉa hè

Ông Đoàn Ngọc Hải tăng xông khi xem được video quay lén cấp dưới của mình ăn tiền bảo kê vỉa hè

Thế này thì ông Hải có dẹp thế chứ dẹp nữa cũng đâu vào đấy cả thôi. Cấp trên làm rắn bao nhiêu thì cấp dưới ăn tiền phá hoại bấy nhiêu. Vụ này phải làm cho tới cùng. Mấy cán bộ thoái hóa biến chất cứ phải "chảm" không tha!

Bình luận