Ông Bùi Sỹ Lợi nhận định về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Ông Bùi Sỹ Lợi nhận định về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi - phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội - đánh giá: "Tôi cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là khách quan, phản ánh được bức xúc của từng lĩnh vực. 

 

Tư lệnh các lĩnh vực như giáo dục, giao thông, y tế... chưa đạt được số phiếu tín nhiệm cao cũng phản ánh rõ. Những lá phiếu đã thể hiện sự đánh giá về nhiệm vụ của các bộ ngành rất khó khăn.

 

Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhìn nhận là không phải tất cả những tồn tại đó đều là do trách nhiệm của tư lệnh ngành mà đó chính là bức xúc, yêu cầu, đòi hỏi khách quan của cử tri cả nước ứng với các lĩnh vực đó".

Bình luận