Nữ cảnh sát tương lai điều khiển xe môtô điệu nghệ

Nữ cảnh sát tương lai điều khiển xe môtô điệu nghệ

 Tham gia câu lạc bộ môtô tuần tra phân khối lớn 2 năm, Quỳnh và Phương đã có thể lái cua vòng tròn liên tục hay lách xe liên tiếp qua cọc tiêu.

Bình luận