Nóng trong tuần: Làm rõ khối “tài sản trăm tỷ” của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Diễn biến mới nhất đó là vào sáng ngày thứ 6 (17/2), trên hầu hết các báo lớn đều chạy dòng tít Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo làm rõ những thông tin liên quan tới khối tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Bình luận