Những tiêu chí của nhà đầu tư đã được đáp ứng.

Những tiêu chí của nhà đầu tư đã được đáp ứng.

https://v.vnecdn.net/vnexpress/video/web/mp4/2018/06/13/se-co-mot-thung-lung-silicon-cua-viet-nam-1528877170.mp4

Bình luận