Những lính thợ Hải đoàn 129 bảo dưỡng tàu chiến và nhà dàn DK1

[Video clip] Những lính thợ bảo dưỡng tàu chiến và nhà dàn DK1

Bình luận