Những đường hầm dài không tưởng trên thế giới

Những đường hầm dài không tưởng trên thế giới

Sau gần 17 năm thi công, tới cuối năm 2016, đường hầm cơ sở Gotthard đã chính thức trở thành đường hầm dài nhất thế giới. Cùng với Gotthard, 4 hầm đường sắt khác cũng có những chiều dài vô cùng ấn tượng.

Bình luận