Những cái chết chấn động thế giới do bạo lực học đường

Những cái chết chấn động thế giới do bạo lực học đường

Bạo lực học đường diễn ra khắp nơi trên thế giới. Dù là bạo lực về tinh thần hay bạo lực về thể xác cũng khiến nạn nhân rơi vào tình trạng suy sụp, trầm cảm và phải tìm đến cái chết, kết thúc cuộc đời theo những cách rất đau đớn.

Bình luận