Nhân viên đâm trọng thương Trưởng phòng Tư pháp huyện rồi cố thủ trong nhà

Sau khi đâm Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn trọng thương, đối tượng chạy về nhà cố thủ. Tuy nhiên, đối tượng đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long khống chế ngay sau đó. 

Bình luận