Nhân chứng Trương Văn Hiền từng tham gia trận chiến Gạc Ma

Nhân chứng Trương Văn Hiền từng tham gia trận chiến Gạc Ma

Nhân chứng Trương Văn Hiền từng tham gia trận chiến Gạc Ma kể về lệnh xuyên tạc, "không cho nổ súng", được đề cập đến trong cuốn sách "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử"

Bình luận