Nguyên nhân các dự án chậm tiến độ, đổi vốn ngân sách nhà nước

Nguyên nhân các dự án chậm tiến độ, đổi vốn ngân sách nhà nước

Mới đây, Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra tình hình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tại 6 tỉnh thành phố. Báo cáo của Thanh tra Bộ Tài Chính mới đây cho thấy, cả 6 tỉnh đều chung tình trạng “vung tay quá trán” trong chi ngân sách. Hơn 3.500 tỷ đồng vốn ngân sách đã được các tỉnh tạm ứng trước để chi tiêu mà chưa có nguồn hoàn trả. Nguyên nhân vì sao tình trạng này lại phổ biến như vậy?

Bình luận