Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ Vô cớ Ngang nhiên Mạt sát Đe dọa hơn 20.000 nhà báo

Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ Vô cớ Ngang nhiên Mạt sát Đe dọa hơn 20.000 nhà báo

Ngày 28/08/2016 Thanh tra Chính phủ công bố  quyết thanh tra tại Đại học Quốc gia TP HCM (Theo Quyết định số 2378/QĐ-TTCP ngày 15/9/2016),  ông Nguyễn Minh Mẫn – Quyền Vụ trưởng Vụ III – Thanhtra Chính phủ  tham dự và quán triệt  một số nội dung. Tham dự có ông Đặng Công Huẩn Phó tổng thanh tra. 

Bình luận