Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ Vô cớ Ngang nhiên Mạt sát Đe dọa hơn 20.000 nhà báo

Ngày 28/08/2016 Thanh tra Chính phủ công bố  quyết thanh tra tại Đại học Quốc gia TP HCM (Theo Quyết định số 2378/QĐ-TTCP ngày 15/9/2016),  ông Nguyễn Minh Mẫn – Quyền Vụ trưởng Vụ III – Thanhtra Chính phủ  tham dự và quán triệt  một số nội dung. Tham dự có ông Đặng Công Huẩn Phó tổng thanh tra. 

Bình luận