Người Nhật và ‘phần nghèo’ thế giới: Có điểm chung! | VTC

Người Nhật và ‘phần nghèo’ thế giới: Có điểm chung! | VTC

Nhiều người dân Nhật phải sống tạm bợ, làm việc liên tục nhiều giờ vì miếng cơm manh áo. Phóng sự này cho thấy phần nào của thực tế đó.

Bình luận